Od 1. března jsme i nadále online. Pro třídy 1.C, 2.C, 2.AB, 3.AB a 4.AB jsme připravili blokovou výuku. Navazujeme tam na 0. ročník před dvěma lety v roce 2019. Kdy jsme si tento model výuky vyzkoušeli na dvou třídách. Studenti uvedených tříd jsou rozděleni podle věku do dvou skupin v ročnících. Od pondělí do čtvrtečního dopoledne mají „klasické“ hodiny o rozsahu 60 až 75 minut. Tématem pro nejmladší je Člověk a životní prostředí, starší pracují na tématu Člověk a město. Ve čtvrtek a pátek studenti pracují v předem určených malých skupinách na vybraném problému. Svá řešení poté představí na třídní konferenci v pátek od 12:00. Ostatní třídy – 1.AB, 3.C, 5.AB, 6.AB, 1. a 2. IB pokračují v klasickém online režimu.