Přednáška o volební kultuře v Praze (1918-2018), které se účastnili studenti 5. ročníku společně se svými třídními profesory, jejichž předměty, tj. historie a politologie, byly pro toto přednášku zcela namístě, se minimálně po informační stránce velice vydařila. Celá přednáška byla rozdělena na 3 oddělené přednášky po 45 minutách. První část přednášky se zabývala voleb napříč historií a tematicky k výročí sto let od založení republiky o volbách v Československu. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se kdy volilo a kdo měl právo volit, např. od kdy měly ženy v Československu možnost volit. Druhá část přednášky se zabývala aktuální politikou v České republice a výsledky prezidentských voleb za posledních pár let. A finální část, tj. volby v praxi, se soustředila na problematiku politiky v jednotlivých obcích, politikou jako takovou a jaké jsou největší problémy politiky v obcích. Ke konci přednášky byl prostor na otázky ze strany studentů a profesorů, které rozvinuli debatu o dnešní politice. Celá přednáška o svých čtyřech částech byla velice zajímavá a naučná. Každý měl možnost si z přednášky něco odnést – od historie přes fakta o volbách až po aktuální dění v politice a její problematiku.

Miriam Janáčková, 5.B