Chystají se volby do Školské rady. Školská rada je institut zavedený v minulosti školských zákonem. Je z jedné třetiny tvořena zástupci zřizovatelů, jedné třetiny zástupci učitelů a z jedné třetiny zástupci studentů a rodičů. Naše školská rada je šestičlenná. Kdy dva členové zastupují zřizovatele (Růžena Preissová a Jiří Němeček), dva členové zastupují učitele z obou kampusů (Klára Spáčilová a Matěj Bíža), dva členové zastupují studenty a rodiče obou kampusů (Jaroslav Novozámský za Sázavskou a Tomáš Smrčka za Jižní Město). 

Školská rada se schází 2x až 3x ročně k aktuálnímu dění ve škole, projednává a schvaluje výroční zprávu školy. Jednání Školské rady vychází a reflektují schůze a závěry Rady rodičů jako hlavního orgánu, kde zřizovatelé školy a ředitel školy probírají se zástupci rodičů aktuální dění a nejbližší směřování školy. Pokud byste měli zájem kandidovat do Školské rady, informujte do čtvrtka 25. března ředitele školy Tomáše Mikesku. Volit mohou plnoletí studenti GEVO JM a zákonní zástupci ostatních studentů. Jeden student / jeden zákonný zástupce má jeden hlas.