Během pátečního sychravého dne si naši studenti vyzkoušeli terénní cvičení v Milíčovském lese a jeho blízkém okolí. Cílem projektu bylo komplexní poznání krajiny v těsné blízkosti naší školy a aplikování naučené látky v praxi. Mezi aktivitami nechybělo například měření průtoku Botičského potoka či pozorování kůrovce.