Rada rodičů GEVO JM je poradním orgánem ředitele školy. Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, díky kterým je získávána zpětná vazba z této oblasti.

Rada rodičů  je informována o školních záležitostech (o třídních záležitostech na třídních schůzkách hovoří třídní učitel). Rada se může zabývat řešením obecného problémů, nezabývá se problémy jednotlivých dětí (ochrana osobnosti). Má právo tlumočit podněty ze strany rodičů, může informovat o řešeních, které škola připravila, může v lecčems pomáhat, vyjadřuje své názory apod.

Rada rodičů se schází nejméně 2× ročně a to před třídními schůzkami. Jejím důležitým zasedáním je jarní schůzka, kdy zřizovatelé předloží rozbor rozpočtu s různými variantami školného a zástupci rodičů jsou ponecháni, aby mohli svobodně vyjádřit své názory a určit, ke které variantě  se přiklonili.
Tento návrh následně oficiálně schvaluje Školská rada, má ovšem i právo návrh ještě upravit.


Rada rodičů 2021/2022

Třída Jméno
1.A  člen bude zvolen na zářijových třídních schůzkách
1.B  člen bude zvolen na zářijových třídních schůzkách
I.C  člen bude zvolen na zářijových třídních schůzkách
2.A  Martina Tuleškovová
2.B  David Indroušek
II.C  Veronika Žilková-Stropnická
3.A  Radka Löwenhöfferová, Lýdie Mazurová*
3.B  Martina Zikmundová, Petra Nováčková*
III.C  Tomáš Langer
4.A  Jan Wild
4.B  Lukáš Nádvorník
5.A  Eva Fialová
5.B  Tomáš Okrouhlík
6.A  Marek Absolon
6.B  Petra Kubicová

* hlasovat může pouze jeden přítomný zástupce

Školská rada GEVO

Školská rada Gymnázia Evolution má šest členů. Dva členové zastupují zřizovatele, dva členové zastupují rodiče nezletilých studentů a zletilé studenty, dva členové zastupují učitelský sbor. Ředitel školy nesmí být součástí Školské rady. Volební období je tříleté.

Školská rada se schází několikrát ročně dle potřeby. Na podzimních zasedání projednává a schvaluje Výroční zprávu gymnázia. Na svém jarním zasedání projednává návrh Rady rodičů ohledně školného na další rok. Školská rada projednává a schvaluje věci dané školským zákonem.

Složení Školské rady pro školní rok 2021/22 je následující:

Růžena Preissová ruzena.preissova@gevo.cz – zástupce zřizovatelů
Jiří Němeček  jiri.nemecek@gevo.cz – zástupce zřizovatelů
Martina Zikmundová  radaskoly@gevo.cz zástupce za GEVO Jižní Město
Jan Vavřina  radaskoly@gevo.cz zástupce za GEVO Sázavská
Klára Spáčilová klara.spacilova@gevo.cz – zástupce učitelů GEVO Sázavská
Matěj Bíža  matej.biza@gevo.cz – zástupce učitelů GEVO Jižní Město