1. Na zřizovatelku dr. Růženu Preissovou s dotazy ohledně celkové koncepce školy a studia.
  2. Na ředitele školy Mgr. Tomáše Mikesku se vším, co se týká organizace školního roku, dnů otevřených dveří, předtestů, organizace přijímacího řízení; na on-line systém Bakaláři; studentský informační systém (SISu); na otázky týkající se státní maturitní zkoušky; kritiky či pochvaly práce jednotlivých vyučujících, obsahu učiva, plánování učiva, metodických přístupů; sponzoring, školné, včetně žádostí o úpravy placení nebo stipendia; na ostatní záležitosti týkající se provozu a náplně školy.
  3. Na zástupce ředitele Mgr. Matěje Bížu se vším, co se týká suplování, rozvrhů, organizací akcí či výjezdů, zapojení školy do charitativních akcí
  4. Na psychologa školy Mgr. Matouše Brejchu – u uchazečů pouze dotazy na neúspěšnost u předtestů, nikoli na úspěšné složení či organizační a jiné stránky přijímacího řízení a provozu školy.  U stávajících studentů pouze na problémy osobnostního rázu (např. osobní problémy ve škole, v rodině atd.), nebo pokud je konzultace doporučena třídním profesorem.
  5. Na PhDr. Michala Řezáče se vším, co se týká, propagace školy a značky GEVO, např. návrhy na spolupráci s médii nebo při zajišťování propagace školy na veřejnosti;  v případě dotazů na úspěšnost studentů při přijetí na vysoké školy; otázky k webu. Zároveň se na něj obracejte v oblasti poradenství studentům při volbě vysoké školy.
  6. Na výchovného poradce Mgr. Tomáše Kučeru se obracejte se vším, co se týká poruch učení (dysgrafie, dyslexie, popř. poruch pozornosti či poruch autistického spektra atd.) a případnou podporou studentů s poruchami učení včetně spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami.
  7. Na třídní profesory, pokud potřebujete znát detaily průběhu školního roku; informace o výchovné práci; souhrnně na prospěch a chování dítěte; na akce a výjezdy dané třídy.
  8. Na Mgr. Tomáše Vávru jako koordinátora IB studiua.
  9. Na Ing. Lucii Votavovou v případě základních dotazů na IB studium a potřeby pomoci s tlumočením mezi češtinou a angličtinou.

Pokud je dotaz nespecifikovaný uvedenými příklady, pošlete dotaz kanceláři školy a my si ho rozdělíme.