V pátek jsme odeslali všem rodičům stávajících studentů (od druhého ročníku výše), kteří jdou 1. září do budovy školy dopis ředitele. Vybíráme z něj: „Nastávající týdny, kdy se budou znovu obnovovat kolektivy (třída, zájmové kroužky), mohou být z pohledu karanténních opatření velmi zásadní.

Je na nás všech, abychom udrželi možnost prezenční výuky ve škole. Proto vás žádáme:  

  1. Zvažte účast dítěte na mimoškolních aktivitách, kde je zvýšené riziko přenosu respiračních onemocnění.   
  2. V případě, že dítěti nebude dobře, nechte ho doma a to i při pouhém podezření na onemocnění. V případě, že dítě bude vykazovat příznaky akutního respiračního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, bolest hlavy či končetin), nesmí vstoupit do školy.
  3. Pokud dítě dlouhodobě trpí podobnými projevy, jaké mají respirační onemocnění (např. alergie), ale nejde o ně, doložte tuto skutečnost lékařským potvrzením! Do té doby nebude dítěti umožněn vstup do školy.

Na podporu dětí, které zůstanou doma, připravujeme větší sdílení online materiálů. Budeme využívat především prostředí Google Classroom, které jsme využívali již na jaře. V případě, že bude ve třídě chybět větší množství dětí, budeme ve zvýšené míře přidávat online materiály (dokumenty, videa, pracovní listy, odkazy) pro lepší vzdělávání v domácích podmínkách. V případě, že bude chybět přibližně polovina studentů ve třídě, přejdeme na nezbytně nutnou dobu do online prostředí pro všechny studenty dané třídy.“