esa es la pregunta.. (William Shakespeare y su frase famosa en español :-)). Otázka by měla znít spíš “Pořádat, či nepořádat? “ To je, oč tu běželo na začátku roku, když jsme dostali už posedmé nabídku organizovat španělskou olympiádu. Ta loňská, poslední připravovaná, kvůli březnovému lockdownu nakonec padla. Váhali jsme, protože už tak tráví studenti i my,

učitelé, hodně času u obrazovek. Bude se ještě někomu chtít dělat něco navíc?, ptali jsme se sami sebe. Nakonec jsme si řekli, že to zkusíme. Příjemným překvapením pro nás bylo, že se přihlásilo asi jen o 10 studentů méně, než je běžný průměr. Nadšení do španělštiny naštěstí během online výuky neopadá. Dalším příjemným zjištěním bylo, jak hladký průběh díky online formě olympiáda měla. První část, ve které studenti z Prahy a středních Čech měřili síly v porozumění poslechu a psanému textu, vynesla z každé kategorie tři nejlepší do druhého kola. V tom se ti nejlepší utkali v ústní části. Výkony všech zúčastněných by se daly popsat jednoduše jako “pure joy”, pardon – “pura alegría”. Měli jsme ze všech radost, protože ukázali, jak skvěle ovládají slovní zásobu i gramatiku, jsou schopni reagovat na otázku “sorpresa” a umí rozvést diskuzi na dané téma. Všem zúčastněným gratulujeme za jejich výkony a výhercům držíme palce v celostátním kole.

Poděkování patří také Katce Dimmerové za organizaci, Carle, Manuelovi a AT (děkuju sama sobě :-)) za přípravu materiálů a Zuzaně Petrů z DDM Modřany za iniciativu. 

 

Anna Tomášková