V letošním školním roce se přírodovědci z přírodovědné sekce rozhodli, že zkusí na naší škole „rozjet“ nový seminář, který nejenom, že jde ve stopách naší filozofie předmětů Příroda I – II – III, ale který také reaguje na současnou módní vlnu různých televizních „Kriminálek Las Vegas“ apod.

Studenti si vyzkouší nejrůznější metody práce kriminalistů při ohledání místa činu, vyplňování dokumentace (a že je byrokracie v tomto oboru mnohem důležitější, než se zdá), zajišťování stop – např. sejmutí otisků prstů, ale také si vyzkouší molekulárně – biochemické metody zjišťování molekulárních stop (DNA) pachatelů apod. Forma předmětu nestaví na klasické výuce, ale studenti si vyzkouší praktické metody takříkajíc na „vlastní kůži“. Jako velký bonus je pak přítomnost experta z oboru, který studenty učí, jak takový kriminalista pracuje, a vysvětluje, že to, co vídají v televizi, není vždy tak úplně jednoduché, jak to vypadá.

Seminář probíhá blokovou formou ve středu odpoledne. Doufáme, že seminář sklidí úspěch a bude pokračovat i v dalších letech.