Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky

V souladu zákona č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuji tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky jaro/podzim 2021 konané ústní formou, v případě jazyků konané písemnou a ústní formou. Student volí povinně 4 profilové předměty ve školní části maturitní zkoušky:

 

Český jazyk*
Anglický jazyk**
Matematika
Francouzský jazyk**
Německý jazyk**
Španělský jazyk**
Fyzika
Geografie
Chemie
Biologie
Filozofie
Společenské vědy
Historie
Hudba
Výtvarné umění
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie

Mgr. Tomáš MIKESKA
ředitel školy

V Praze 15. září 2020

Pozn.:

* povinný profilový předmět

**povinný profilový předmět – v případě, že si student zvolil daný cizí jazyk jako součást státní části MZ