V lednu tradičně míří první ročníky na přednášku o židovství a prohlídku Židovského hřbitova, Staronové, Pinkasovy a Klausové synagogy do Židovského muzea. Ani letos v lednu jsme tuto tradici neporušili. V rámci dějin literatury jsme již věděli, co je Bible, Starý zákon a Tóra, ale od paní průvodkyně jsme se dozvěděli ještě mnoho dalších zajímavých informací.

Jen pro zajímavost: Umíte spojit následující výrazy s vysvětlivkou?

šabat – mezuza –  košer – Bar micva – Bat micva – talit – synagoga –  menora

shromáždění – schránka – modlitební plášť – svátek – náboženský obřad – řádný/čistý –  sedmiramenný svícen