Stejně jako v minulých letech nás čeká ve dnech 16. až 18. prosince projektová výuka. Tradičně největší akce se už rozeběhla – nácvik na vánoční koncert. V prosincových dnech bude příprava na koncert vrcholit. Ostatní studenti a učitelé nezapojení do vystoupení budou pracovat na vlastních projektech. Oproti minulosti přicházíme se změnou. Do poloviny listopadu mohou navrhovat témata projektů studenti. Do konce listopadu pak zveřejní učitelé zbytek téma a spustíme zápis. Smyslem projektových dní je propojení studentů napříč třídami a učení se vzájemné spolupráci i s učiteli školy.

Pokud máte dobré téma, které může zaujmout vaše spolužáky, najděte učitele, který váš návrh zaštítí a nabídne ho ostatním.