Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktualizované výsledky přijímacího řízení.

Nechaná místa v seznamu přijatých pro případné vřazení uchazečů z náhradního termínu jsou nově doplněna o náhradníky, kteří se umístili v pořadí pod čarou. Současně byla doplněna o náhradníky v pořadí pod čarou uvolněná místa přijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě neodevzdali zápisový lístek.

Nově přijatým blahopřejeme a upozorňujeme na nutnost odevzdat zápisový lístek do deseti pracovních dní ode dne oznámení.

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Č.j. GEVO-JM/2190/2020/PŘ

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2020 do
1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání: 79-41-K/61
Gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 6052 138 přijat(a)
2 6046 přijat(a)
3 6002 přijat(a)
4 6060 přijat(a)
5 6064 přijat(a)
6 6056 přijat(a)
7 6137 přijat(a)
8 6020 přijat(a)
9 6028 přijat(a)
10 6029 přijat(a)
11 6045 přijat(a)
12 6136 přijat(a)
13 6091 přijat(a)
14 6015 přijat(a)
15 6123 přijat(a)
16 6133 přijat(a)
17 6049 přijat(a)
18 6017 přijat(a)
19 6059 přijat(a)
20 6063 přijat(a)
21 6129 přijat(a)
22 6099 přijat(a)
23 6069 přijat(a)
24 6044 přijat(a)
25 6016 přijat(a)
26 6023 přijat(a)
27 6079 přijat(a)
28 6034 přijat(a)
29 6041 přijat(a)
30 6098 přijat(a)
31 6125 přijat(a)
32 6119 přijat(a)
33 6128 přijat(a)
34 6078 přijat(a)
35 6032 přijat(a)
36 6065 přijat(a)
37 6093 přijat(a)
38 6003 přijat(a)
39 6134 přijat(a)
40 6066 přijat(a)
41 6113 přijat(a)
42 6008 přijat(a)
43 6071 přijat(a)
44 6038 přijat(a)
45 6114 přijat(a)
46 6072 přijat(a)
47 6011 přijat(a)
48 6006 přijat(a)
49 6027 přijat(a)
50 6089 přijat(a)
51 6107 přijat(a)
52 6076 přijat(a)
53 6048 přijat(a)
54 6122 94 přijat(a)

 

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání
do 1. ročníku šestiletého studia
obor vzdělání 79-41-K/61
Gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo přijat/nepřijat/náhradník
1 6040 přijat(a)
2 6052 přijat(a)
3 6046 přijat(a)
4 6002 přijat(a)
5 6060 přijat(a)
6 6108 přijat(a)
7 6064 přijat(a)
8 6012 přijat(a)
9 6056 přijat(a)
10 6137 přijat(a)
11 6020 přijat(a)
12 6028 přijat(a)
13 6029 přijat(a)
14 6045 přijat(a)
15 6136 přijat(a)
16 6091 přijat(a)
17 6015 přijat(a)
18 6123 přijat(a)
19 6133 přijat(a)
20 6049 přijat(a)
21 6017 přijat(a)
22 6059 přijat(a)
23 6063 přijat(a)
24 6129 přijat(a)
25 6099 přijat(a)
26 6069 přijat(a)
27 6044 přijat(a)
28 6016 přijat(a)
29 6022 přijat(a)
30 6094 přijat(a)
31 6023 přijat(a)
32 6079 přijat(a)
33 6034 přijat(a)
34 6041 přijat(a)
35 6098 přijat(a)
36 6125 přijat(a)
37 6119 přijat(a)
38 6128 přijat(a)
39 6078 přijat(a)
40 6032 přijat(a)
41 6065 přijat(a)
42 6110 přijat(a)
43 6121 přijat(a)
44 6035 přijat(a)
45 6093 přijat(a)
46 6037 přijat(a)
47 6003 přijat(a)
48 6134 přijat(a)
49 6066 přijat(a)
50 6113 přijat(a)
51 6008 přijat(a)
52 6071 přijat(a)
53 6038 nepřijat(a) – náhradník
54 6114 nepřijat(a) – náhradník
55 6072 nepřijat(a) – náhradník
56 6011 nepřijat(a) – náhradník
57 6006 nepřijat(a) – náhradník
58 6030 nepřijat(a) – náhradník
59 6027 nepřijat(a) – náhradník
60 6089 nepřijat(a) – náhradník
61 6107 nepřijat(a) – náhradník
62 6076 nepřijat(a) – náhradník
63 6048 nepřijat(a) – náhradník
64 6122 nepřijat(a) – náhradník
65 6130 nepřijat(a) – náhradník
66 6058 nepřijat(a) – náhradník
67 6067 nepřijat(a) – náhradník
68 6068 nepřijat(a) – náhradník
69 6013 nepřijat(a) – náhradník
70 6021 nepřijat(a) – náhradník
71 6042 nepřijat(a) – náhradník
72 6004 nepřijat(a) – náhradník
73 6092 nepřijat(a) – náhradník
74 6112 nepřijat(a) – náhradník
75 6101 nepřijat(a) – náhradník
76 6047 nepřijat(a) – náhradník
77 6039 nepřijat(a) – náhradník
78 6036 nepřijat(a) – náhradník
79 6009 nepřijat(a) – náhradník
80 6118 nepřijat(a) – náhradník
81 6007 nepřijat(a) – náhradník
82 6135 nepřijat(a) – náhradník
83 6050 nepřijat(a) – náhradník
84 6120 nepřijat(a) – náhradník
85 6014 nepřijat(a)
86 6083 nepřijat(a)
87 6080 nepřijat(a)
88 6086 nepřijat(a)
89 6057 nepřijat(a)
90 6088 nepřijat(a)
91 6111 nepřijat(a)
92 6102 nepřijat(a)
93 6018 nepřijat(a)
94 6055 nepřijat(a)
95 6084 nepřijat(a)
96 6062 nepřijat(a)
97 6138 nepřijat(a)
98 6109 nepřijat(a)
99 6043 nepřijat(a)
100 6051 nepřijat(a)
101 6132 nepřijat(a)
102 6026 nepřijat(a)
103 6010 nepřijat(a)
104 6075 nepřijat(a)
105 6104 nepřijat(a)
106 6087 nepřijat(a)
107 6085 nepřijat(a)
108 6054 nepřijat(a)
109 6100 nepřijat(a)
110 6097 nepřijat(a)
111 6031 nepřijat(a)
112 6106 nepřijat(a)
113 6127 nepřijat(a)
114 6073 nepřijat(a)
115 6126 nepřijat(a)
116 6081 nepřijat(a)
117 6070 nepřijat(a)
118 6019 nepřijat(a)
119 6082 nepřijat(a)
120 6096 nepřijat(a)
121 6074 nepřijat(a)
122 6103 nepřijat(a)
123 6095 nepřijat(a)
124 6025 nepřijat(a)
125 6105 nepřijat(a)
126 6077 nepřijat(a)
127 6131 nepřijat(a)

V Praze dne 2. 7. 2020
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 2. 7. 2020

Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město