Vážení rodiče,

zveřejňujeme aktualizované výsledky přijímacího řízení.

Nechané místo v seznamu přijatých pro případné vřazení uchazeče z náhradního termínu je nově doplněno o náhradníka, který se umístil v pořadí pod čarou. Současně byla doplněna o náhradníky v pořadí pod čarou volná místa přijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě neodevzdali zápisový lístek.

Nově přijatým blahopřejeme a upozorňujeme na nutnost odevzdat zápisový lístek do deseti pracovních dní ode dne oznámení.

Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Č.j. GEVO-JM/2184/2020/PŘ

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2020 do
1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání: 79-41-K/41
Gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo Body Výsledek řízení
1 4046  137 přijat(a)
2 4028 přijat(a)
3 4006 přijat(a)
4 4016 přijat(a)
5 4008 přijat(a)
6 4015 přijat(a)
7 4040 přijat(a)
8 4012 přijat(a)
9 4009 přijat(a)
10 4001 přijat(a)
11 4031 přijat(a)
12 4021 přijat(a)
13 4029 přijat(a)
14 4020 přijat(a)
15 4024 přijat(a)
16 4007 přijat(a)
17 4035 přijat(a)
18 4010 přijat(a)
19 4003 přijat(a)
20 4017 přijat(a)
21 4023 přijat(a)
22 4019 přijat(a)
23 4045 84 přijat(a)

 

Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku čtyřletého studia obor vzdělání 79-41-K/41
Gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce
Pořadí Registrační číslo přijat/nepřijat/náhradník
1 4034 přijat(a)
2 4046 přijat(a)
3 4044 přijat(a)
4 4030 přijat(a)
5 4028 přijat(a)
6 4038 přijat(a)
7 4033 přijat(a)
8 4006 přijat(a)
9 4016 přijat(a)
10 4008 přijat(a)
11 4015 přijat(a)
12 4040 přijat(a)
13 4012 přijat(a)
14 4009 přijat(a)
15 4036 přijat(a)
16 4001 přijat(a)
17 4031 přijat(a)
18 4025 přijat(a)
19 4021 přijat(a)
20 4048 přijat(a)
21 4029 přijat(a)
22 4020 přijat(a)
23 4024 přijat(a)
24 4007 přijat(a)
25 4035 přijat(a)
26 4010 přijat(a)
27 4003 nepřijat(a) – náhradník
28 4032 nepřijat(a) – náhradník
29 4004 nepřijat(a) – náhradník
30 4027 nepřijat(a) – náhradník
31 4017 nepřijat(a) – náhradník
32 4023 nepřijat(a) – náhradník
33 4047 nepřijat(a) – náhradník
34 4043 nepřijat(a) – náhradník
35 4019 nepřijat(a) – náhradník
36 4045 nepřijat(a) – náhradník
37 4022 nepřijat(a)
38 4037 nepřijat(a)
39 4011 nepřijat(a)
40 4041 nepřijat(a)
41 4014 nepřijat(a)
42 4026 nepřijat(a)
43 4013 nepřijat(a)
44 4005 nepřijat(a)
45 4042 nepřijat(a)
46 4018 nepřijat(a)
47 4002 nepřijat(a)
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 26. 6. 2020

Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším
možném termínu.

V Praze dne 26. 6. 2020
Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město