Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, atp.), tělesné postižení nebo sociální znevýhodnění. Sociálně znevýhodnění i tělesně postižení studenti pobírají plné sociální nebo sociálně prospěchové stipendium. Škola je otevřená všem tělesně postiženým,  má úpravu pro vozíčkáře a bezbariérové přístupy do všech učeben.

Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální hodiny českého jazyka, aby se naučili svůj handicap překonávat, a je zohledněn i v ostatních předmětech. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce, škola se zapojila do mezinárodního projektu o dyslexii.