Školné pro školní rok 2019/20

23. a 24. 4. 2019 se sešly Rady rodičů jednotlivých škol (RR GEVO JM a RR GEVO Sázavská) aby s nimi zřizovatelé projednali rozpočet školy na příští školní rok a z něho vyplývající výši školného a požádali Rady o doporučení částky.

Doporučení poté 24.4.2019 projednala Rada školy a schválila výši školného takto:

1. rozšířené školné – 6 250 Kč měsíčně ( 75 000 Kč ročně)
2. základní školné –  4 600 Kč měsíčně (55 200 Kč ročně).