Školné pro školní rok 2020/21

26. a 27. 5. 2020 se sešly rady rodičů jednotlivých škol (RR GEVO JM a RR GEVO Sázavská), aby s nimi zřizovatelé projednali rozpočet školy na příští školní rok a z něho vyplývající výši školného.

Po projednání požádali obě rady rodičů o odsouhlasení rozpočtu školy a jeho doporučení ke schválení Radou školy GEVO.

Doporučení poté 27.5.2020 projednala Rada školy GEVO a schválila návrh rozpočtu v předložené variantě. Z něho vyplývá tato výše školného pro školní rok 2020/21:

1. školné – 6 450 Kč měsíčně (77 400 Kč ročně)

2. školné pro dobíhající studium v 6. ročníku –  4 747 Kč měsíčně (56 966 Kč ročně).

Dr. Preissová, J. Němeček