12 důvodů, proč studovat
na Gymnáziu Evolution Jižní Město

Existuje mnoho důvodů, proč studovat právě u nás.  Představujeme Vám několik z nich, které sami považujeme za nejdůležitější. Více informací Vám rádi poskytneme na našich dnech otevřených dveří.

 1. Moderní vzdělávací program – ve kterém studium není memorování a student je kolega učitelů.
 2. Jsme IB World School – škola oprávněná je poskytovat svým studentům IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou. Od prvního ročníku učíme vybrané předměty v anglickém jazyce.
 3. Evropská úroveň vzdělávání – připravujeme vlastní vzdělávací projekty, které opakovaně získávají finanční podporu fondů Evropské unie. Úspěšnost studentů a zkvalitnění výuky jsou hlavní cíle těchto projektů.
 4. Rozšířená výuka jazyků – tandem pro výuku jazyků tvoří vždy český učitel gramatiky a rodilý mluvčí. Studenti jsou připravováni na složení mezinárodně uznávaných zkoušek – např. FCE, CAE, Zertifikat Deutsch, DELE, DELF.
 5. Kvalitně připravujeme na přijímací zkoušky na vysoké školy – téměř všichni naši studenti uspějí u přijímacích zkoušek na vysoké školy v ČR i zahraničí včetně exponovaných oborů (lékařské a právnické fakulty, jazykové obory, atd.)
 6. Pomáháme handicapovaným – zaručujeme individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní handicap. Dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům pomáháme v úspěšném studiu
 7. Rozvíjíme osobnost studenta – základem je dialog a spolupráce. Učíme studenty nahlédnout pod povrch věcí a rozumět souvislostem. Student je ten, kdo hledá odpovědi, učitel pak tím, kdo mu pomáhá hledat k nim správnou cestu.
 8. Jsme otevřená škola…  – pro každého, kdo se chce vzdělávat, máme otevřené dveře. Jakékoliv projevy agresivního nebo jiného patologického chování absolutně nemají na naší škole místo. Studenti mají právo a možnost se kdykoliv vyjádřit a sdělit nám své názory.
 9. Dobrá školní atmosféra je pro nás vším – z anonymních dotazníků vyplývá, že by se téměř všichni naši studenti rozhodli znovu pro naši školu, pokud by k tomu měli příležitost. V obou školách si pak nejvíce cení atmosféru, vstřícný přístup učitelů, jejich odbornost a výběr profilových předmětů.
 10. iPady ve výuce – disponujeme učebnou s iPady a snažíme se efektivně je využívat ve výuce.
 11. Nabízíme další benefity – za všechny jmenujme např. netradiční aktivity připravované s odbornými institucemi, individuální konzultace studentů s učiteli, materiální vybavení pro školní a mimoškolní činnost, nárok na opravné testy, školní elektronickou databázi (SIS) a mnoho dalšího.
 12.  Blízko přírodě – jsme na kraji Prahy nedaleko metra C v klidné čtvrti, pár set metrů od Milíčovského lesa. Kolem školy je zahrada, která je využívána v hezkých dnech i pro výuku. Přímo kolem pozemku školy vede cyklostezka.