12 důvodů, proč studovat
na Gymnáziu Evolution Jižní Město

Existuje mnoho důvodů, proč studovat právě u nás.  Představujeme Vám několik z nich, které sami považujeme za nejdůležitější. Více informací Vám rádi poskytneme na našich dnech otevřených dveří.

 1. Moderní vzdělávací program
  ve kterém studium není memorování a student je kolega učitelů.
 2. Jsme IB World School                                                                                                                                                                       škola oprávněná je poskytovat svým studentům IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou. Od prvního ročníku učíme vybrané předměty v anglickém jazyce.
 3. Evropská úroveň vzdělávání
  Připravujeme vlastní vzdělávací projekty, které opakovaně získávají finanční podporu fondů Evropské unie. Úspěšnost studentů a zkvalitnění výuky jsou hlavní cíle těchto projektů.
 4. Rozšířená výuka jazyků
  Tandem pro výuku jazyků tvoří vždy český učitel gramatiky a rodilý mluvčí. Studenti jsou připravováni na složení mezinárodně uznávaných zkoušek – např. FCE, CAE, Zertifikat Deutsch, DELE, DELF.
 5. Kvalitně připravujeme na přijímací zkoušky na vysoké školy, téměř všichni naši studenti uspějí u přijímacích zkoušek na vysoké školy v ČR i zahraničí včetně exponovaných oborů (lékařské a právnické fakulty, jazykové obory, atd.)
 6. Pomáháme handicapovaným
  Zaručujeme individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní handicap. Dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům pomáháme v úspěšném studiu.
 7. Rozvíjíme osobnost studenta
  Základem je dialog a spolupráce. Učíme studenty nahlédnout pod povrch věcí a rozumět souvislostem. Student je ten, kdo hledá odpovědi, učitel pak tím, kdo mu pomáhá hledat k nim správnou cestu.
 8. Jsme otevřená škola
  Pro každého, kdo se chce vzdělávat, máme otevřené dveře. Jakékoliv projevy agresivního nebo jiného patologického chování absolutně nemají na naší škole místo. Studenti mají právo a možnost se kdykoliv vyjádřit a sdělit nám své názory.
 9. Dobrá školní atmosféra je pro nás vším z anonymních dotazníků vyplývá, že by se téměř všichni naši studenti rozhodli znovu pro naši školu, pokud by k tomu měli příležitost. V obou školách si pak nejvíce cení atmosféru, vstřícný přístup učitelů, jejich odbornost a výběr profilových předmětů.
 10. iPady ve výuce
  Disponujeme učebnou s iPady a snažíme se efektivně je využívat ve výuce.
 11. Nabízíme další benefity – za všechny jmenujme např. netradiční aktivity připravované s odbornými institucemi, individuální konzultace studentů s učiteli, materiální vybavení pro školní a mimoškolní činnost, nárok na opravné testy, školní elektronickou databázi (SIS) a mnoho dalšího.
 12.  Blízko přírodě – jsme na kraji Prahy nedaleko metra C v klidné čtvrti, pár set metrů od Milíčovského lesa. Kolem školy je zahrada, která je využívána v hezkých dnech i pro výuku. Přímo kolem pozemku školy vede cyklostezka.