Přípravné kurzy jsou určeny uchazečům o čtyřleté a šestileté studium, kteří budou v roce 2020 konat státní přijímací zkoušky. Náplní kurzů je učivo z českého jazyka a literatury a matematiky podle rámcového vzdělávacího plánu základních škol (RVP ZŠ). Cílem je studenty připravit na úspěšné složení těchto přijímacích zkoušek.

Zaměření kurzu Termíny kurzu 2019/2020 Učebna
Český jazyk
pro šestileté studium
Úterý 15,30 – 16,30 hod. v termínech:

   1. Metodologie didaktických testů (M. Formánek) – 3. 12. 2019*
   2. Pravopis I. (B. Pivoňková) – 17. 12. 2019
   3. Pravopis II. (B. Pivoňková) – 7. 1. 2020
   4. Mluvnice I. (K. Čížková) – 21. 1. 2020
   5. Mluvnice II. (K. Čížková) – 28. 1. 2020*
   6. Sloh (V. Štefánková) – 4. 2. 2020
   7. Interpretace textu (M. Formánek) – 3. 3. 2020
   8. Literatura z ptačí perspektivy (V. Štefánková) – 17. 3. 2020
   9. Cvičný didaktický test (M. Formánek a D. Růžičková) – 31. 3. 2020*
   10. Rozbor cvičného testu (M. Formánek a D. Růžičková) – 31. 3. 2020 (9.+10. dohromady – tedy test a společný rozbor)*

*V termínu 3. 12. 2019 a 28. 1. 2020 bude kurz od 16,00 do 17,00 hod.

*V termínu 31. 3. 2020 bude kurz dvouhodinový od 15,30 do 17,30 hod.

 

5. B

Český jazyk
pro čtyřleté studium
 

Úterý 16,35 – 17,35 hod. v termínech:

 1. Metodologie didaktických testů (M. Formánek) – 3. 12. 2019*
 2. Pravopis I. (B. Pivoňková) – 17. 12. 2019
 3. Pravopis II. (B. Pivoňková) – 7. 1. 2020
 4. Mluvnice I. (K. Čížková) – 21. 1. 2020
 5. Mluvnice II. (K. Čížková) – 28. 1. 2020*
 6. Sloh (V. Štefánková) – 4. 2. 2020
 7. Interpretace textu (M. Formánek) – 3. 3. 2020
 8. Literatura z ptačí perspektivy (V. Štefánková) – 17. 3. 2020
 9. Cvičný didaktický test (M. Formánek a D. Růžičková) – 31. 3. 2020*
 10. Rozbor cvičného testu (M. Formánek a D. Růžičková) – 31. 3. 2020 (9.+10. dohromady – tedy test a společný rozbor)*

*V termínu 3. 12. 2019 a 28. 1. 2020 bude kurz od 17,05 do 18,05 hod.

*V termínu 31. 3. 2020 bude kurz dvouhodinový od 15,30 do 17,30 hod.

 

5. B

Matematika
pro šestileté studium
Sobota 9,00 – 10,00 hod. v termínech:

30.11.   7. 12.   14. 12.   11. 1.    18. 1.   25. 1.  8. 2.    7. 3.    14. 3.    21.3.

 

4. A

Matematika
pro čtyřleté studium
Sobota 10,05 – 11,05 hod. v termínech:

30.11.   7. 12.   14. 12.   11. 1.    18. 1.   25. 1.  8. 2.    7. 3.    14. 3.    21.3.

 

4. A

Na kurzy je nutné se předem přihlásit emailem na ivana.gresakova@gevo.cz nebo telefonicky 777 710 745, 267 914 553 – kancelář školy. 

Platební údaje: 

Český jazyk a literatura (10 hodin) – 2 500 Kč

Matematika (10 hodin) – 2 500 Kč

číslo účtu: 1924406339/0800 Česká spořitelna

var. symbol pro čtyřleté studium:  4

var. symbol pro šestileté studium: 6

splatnost:

Splatnost kurzů ČJL: do 25. 11. 2019

Splatnost kurzů MAT: do 25. 11. 2019

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím vždy celé jméno studenta a volbu kurzu MAT + ČJL.

V případě, že si vyberete pouze jeden kurz, uveďte jaký – MAT nebo ČJL. Kurzy je také možné uhradit hotově v kanceláři školy, Po-Pá 8–16 hodin, nejpozději do 25. 11. 2019 (ČJL),  25. 11. 2019 (MAT).