Přijímací zkoušky pro uchazeče o šestileté a čtyřleté studium

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český Jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny:

čtyřleté studium:

pátek 12. dubna 2019 – 1. termín státní přijímací zkoušky, pondělí 15. dubna 2019 –školní přijímací zkoušky.

pondělí 15. dubna 2019 – 2. termín, státní přijímací zkoušky, úterý 16. dubna 2019 –školní přijímací zkoušky.

šestileté studium:

úterý 16. dubna 2019 – 1. termín státní přijímací zkoušky, středa 17. dubna 2019 – školní přijímací zkoušky.

pátek 12. dubna 2019 – 2. termín školní přijímací zkoušky, středa 17. dubna 2019  – státní přijímací zkoušky.

Zkoušky jsou vždy v budově školy.

K testům bude uchazeč potřebovat psací potřeby (propiska nebo pero a obyčejná tužka), o tom, zda se uchazeč dostaví sám nebo v doprovodu rodičů, rozhodují rodiče.

 

Bodová kritéria k přijetí ke studiu – bude aktualizováno do 31.1.2019 

 1. max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika a český jazyk) = 60%
 2. dosažení 65 bodů ze školní přijímací zkoušky; a hodnocení výsledků předchozího vzdělání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 7. třídy 1 bod = 40%
  Celkem 166 b. = 100%

Studenti budou zařazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů obou kritérií.

Při rovnosti bodů:

 1. při rovnosti bodů na posledním místě k přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské vědomostní soutěži (tj. matematická, fyzikální, biologická nebo chemická olympiáda);
 2. pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky.

Pro čtyřleté studium otevíráme 1 třídu (25 žáků). U státní jednotné zkoušky není stanovena minimální hranice pro přijetí; u školní přijímací zkoušky musí uchazeči dosáhnout minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati.

 1. Prvních 24 studentů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí;
 2. Pak podle dalšího pořadí je určeno 24 náhradníků;
 3. Pokud se někdo z prvních 24 rozhodne, že nastoupí na jinou školu, automaticky je na jeho místo zařazen podle pořadí náhradník;
 4. 25. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola. Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do samostatného pořadí. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, zařadí se odpovídající náhradník z řádného termínu 1. kola.

Pokud se některý obor nenaplní, vyhlašuje se 2. kolo.

Pokyny pro uchazeče ze 7. tříd ZŠ

Student je povinen do určeného data (tj. 1. 3. 2018) poslat naší škole:

 1. státní přihlášku a školní přihlášku,
 2. závěrečné vysvědčení ze 6. třídy a pololetní vysvědčení ze 7. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce razítkem školy, ze které se hlásí;
 3. studenti SPU potvrzení z PPP;
 4. studenti – cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka;
 5. diplom z vědomostní soutěže, pouze krajské vítězství.

Závěrečné vysvědčení ze 7. třídy dodá přijatý student nejpozději do 1. 9. 2018.

Pokyny pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

Student je povinen do určeného data (tj. 1. 3. 2018) poslat naší škole:

 1. státní přihlášku a školní přihlášku,
 2. závěrečné vysvědčení z 8. třídy a pololetní vysvědčení z 9. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce razítkem školy, ze které se hlásí;
 3. studenti SPU potvrzení z PPP;
 4. studenti – cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka;
 5. diplom z vědomostní soutěže, pouze krajské vítězství.

Závěrečné vysvědčení ze 9.třídy dodá přijatý student nejpozději do 1.9.2018.