Gymnázium Evolution Jižní Město umožňuje podle § 66 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.) ve znění pozdějších předpisů přestup do odpovídajících ročníků :

  • z víceletého gymnázia
  • ze čtyřletého gymnázia nebo jiného typu střední školy
  • ze základní školy do vyššího ročníku daného typu studia (zájemci o 1. ročník musí projít řádným přijímacím řízením).

Přijetí ke studiu je podmíněno úspěšným složením testu mapujícího studijní předpoklady uchazeče a podléhá rozhodnutí ředitele  školy. Pokud by student měl v obsahu učiva nějaké mezery, je mu nabídnut systém konzultací, aby látku doplnil, žádné rozdílové zkoušky tak nejsou potřeba, pokud se o doplnění vzorně stará. Jinak mu může být nařízeno orientační přezkoušení, jak učivo doplnil. Přijetí do zaběhnutého kolektivu třídy je bezproblémové, na to dbají třídní učitelé. Přijetím ke studiu se na něj vztahují všechna práva i povinnosti studenta školy, jak jsou zohledněna ve školním řádu.

V kanceláři školy je třeba uhradit správní poplatek 600 Kč za přestupové zkoušky.

Přehled dnů otevřených dveří pro zájemce o přestup na šestileté nebo čtyřleté studium.