Stalo se pravidlem, že se každý rok v měsíci listopadu setkáváme s nějakou osobností, která má ve svém životě nějaký příběh z doby před listopadem 1989.

Setkání je součástí už tradičního projektu Měsíc filmu na školách, který zaštiťuje Jeden svět na školách. Toho se jako škola účastníme od samého počátku a naši studenti každý rok oceňují možnost vnímat svět okolo nás skrze lidský osud. Do seznamu zajímavých jmen, z nichž jmenujme na tomto místě pilota RAF plukovníka Jana Wienera, hokejistu Augustin Bubníka, signatářku Charty Jiřinu Šiklovou, hudebníka Michaela Kocába, filosofa Daniela Kroupu či vědce Ivana M. Havla jsme letos chtěli přidat další zvučné jméno, ale epidemiologická situace kolem nás to neumožnila. Přesto jsme se nevzdali a uspořádali včera setkání online.

Tématem letošního ročníku jsou Média a totalita, proto jsme studentům nabídli dokumentární film o Rádiu Svobodná Evropa a o pokusech tehdejší československé moci proti této rozhlasové stanici, která začala vysílat už v roce 1951. Její redakcí prošlo mnoho významných osobností české společnosti 20. století. Vzpomeňme zde Ferdinanda Peroutku, Ivana Diviše, Karla Kryla a třeba Pavla Tigrida.

Následovala online beseda s Janem Rumlem, který patřil k osobnostem disentu, listopadových událostí roku 1989, české politiky 90. let a hlavně české novinařiny. Stál u vydávání samizdatových Lidových novin i časopisu Respekt. Věděli jste třeba, že v bytě na Jižním Městě byla patrně největší rozmnožovna ilegálního tisku u nás? Velká část debaty byla věnována i aktuální situaci u nás i ve světě z pohledu nezávislosti médií. Debatu moderovala redaktorka Českého rozhlasu Veronika Sedláčková a studenti mohli pokládat dotazy prostřednictvím sociálních sítí.