Přejeme všem studentům, jejich rodičům a učitelům co nejkrásnější letní měsíce. Děkujeme všem za práci, kterou pro školu odvedli. Ať se podaří prožít co nejlépe všech 65 prázdninových dní.