Následující den po celoškolním představování jednotlivých projektů, chladný lednový čtvrtek, se třídy 2.A a 2.B vydaly za poznáním do Plzně.V rámci předmětu Člověk a svět práce měli studenti možnost nahlédnout do přístupných tajů fungování a výroby dopravně stojírenského podniku Škoda Transportation a.s. který se zaměřuje na výrobu kolejových vozidel.  Některé pracovní postupy bylo možno vidět zblízka, neřkuli si na ně téměř sáhnout. To především díky skvěle orientovanýcm průvodcům po historii a stávající strategii podniku, a dále i po části provozu výroby.

Druhá část programu byla naplněna návštěvou Techmania Science Center, kde jsou poznatky exaktních věd podávány všem zájemcům interaktivní, zábavnou formou. Takže zadané požadavky od kolegů fyzikářů nebylo zase tak složité splnit.

Ohlasy na celodenní program byly u zúčastněných studentů, i vyučujících, veskrze pozitivní a tak snad zase někdy příště na cestě za jiným poznáním …