Vážení rodiče, milí maturanti, milí studenti prvního ročníku,

slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům 6. ročníku a imatrikulace studentů 1. ročníku GEVO Jižní Město proběhne v pátek 25. 6. 2021 ve Velkém (historickém) sále  Novoměstské radnice na Karlově náměstí. 

Harmonogram:

14:30 – 14:55 – nácvik 1.AB

15:00 – 16:00 – imatrikulace 1.AB

 

16:00 – 16:25 – nácvik 1.C
16:30 – 17:00 – imatrikulace  1.C   

 

17:00 – 17:55 – nácvik maturanti
18:00 – 19:30 – maturitní ceremoniál 6.AB

 

Vážení rodiče a hosté,
přístup do Velkého sálu je přes nádvoří Novoměstské radnice (viz obrazová příloha). Na něj se dostanete vchodem u věže z Vodičkovy ulice (jako do Cafe Neustadt), dále pak vchodem nalevo v nádvoří po schodech do 1. patra. Sál bude zpřístupněn vždy nejdříve 5 minut před začátkem každého  ceremoniálu.

 

Dále upozorňujeme, že akce proběhne za podmínek stanovených mimořádným opatřením MZV pro hromadné akce a při dodržení hygienických opatření. Pro vstup na akci bude nutné prokázat se
– negativním PCR testem ne starším 7 dnů nebo
– negativním antigenním testem ne starším 72 hodin
– certifikátem o prodělaném očkování
– potvrzením o prodělaném onemocnění Covid 19, od jehož diagnostikovaná neproběhlo déle než 180 dnů.

 

Během ceremoniálu bude nutné mít zakrytá ústa respirátorem FFP2/N95.
Děkujeme za pochopení!

 

Dres code: smart casual 🙂