Jurij Jacenko na GEVO

Je Vám něco přes dvacet let, studujete vysokou školu a jako i dříve, odjedete za byznysem z Ukrajiny do sousedního Ruska. Jenže nyní je všechno jinak. To dříve a nyní oddělují události na kyjevském Majdanu. Jste zatčeni, vyslýcháni, mučeni a strávíte rok v ruském vězení. Fikce? Ne! To jsou v kostce životní osudy mladého Ukrajince Jurije Jacenka, který díky Člověku v tísni přišel k nám na školu vyprávět svůj zajímavý příběh. Sluší se zde poděkovat i dvěma studentům (Alexej Perekotiy a Oleksandra Yakimenko), kteří příběh z ruštiny přeložili do našeho mateřského jazyka. Díky moc!

IMG_1744 IMG_1742 IMG_1740 IMG_1747 IMG_1751 IMG_1749 IMG_1750 IMG_1746


Geologická exkurze do Barrandienu

V pondělí 2. listopadu začal Týden vědy. I my jsme využili příležitosti a zvolili trochu neobvyklou nabídku na terénní geologickou exkurzi do Barrandienu. Začali jsme v lomu Na Požárech, kam jsme prošli tunelem a z něj pokračovali zpola zavalenou chodbou do dalších jeho částí. Viděli jsme částečně vyvinuté mogoty i krávy pasoucí se na pastvině. Pak už nás čekaly stopy po pohybu trilobitů i miniaturní zkameněliny hlavonožců v lomu Mušlovka. Někteří se už od začátku ptali, kdy už bude konec, ale našli se i studenti, kteří si pamatují číslo 420 milionů a jsou určitě studenti, kteří si toho pamatují mnohem víc. Na závěr jsme obdrželi poděkování od vedoucího exkurze, protože učiněné nálezy jsou natolik netypické a zvláštní, že zřejmě budou zařazeny do další publikace o prvhorních mořích u nás.

 


GPŠ na GEVO

Ve středu 14.10., již po třetí, proběhlo na naší škole představení studentských projektů Gymnázia Přírodní školy o. p. s. Naši studenti měli možnost vidět výsledky práce studentů Přírodní školy z období června letošního roku, kdy se pozornost jednotlivých projektových skupin zaměřila na vybraná témata v oblasti Javořické vrchoviny. Jednotlivé projekty nyní představovali dva zástupci z každé realizační skupiny s pomocí powerpointové prezentace. Vystoupení pozvaných studentů bylo pro naše obecenstvo nejen zajímavé, ale jistě i inspirativní a poučné. Uvidíme, jak se naši studenti nechali inspirovat při vymýšlení a realizaci vlastních projektů.


Ohlédnutí za cestou na západ

Na začátku října měli studenti 4. roč. příležitost účastnit se historické exkurze. Tradiční, podzimní akce školy měla tentokrát namířeno do západního pohraničí. Vydali jsme se poznávat a obdivovat místa a krásy chebského regionu. Základnou nám bylo historické město Cheb a jeho okolí. Na různých místech k nám promlouvala historie vzdálená, blžší i nedávná. Cisterciácký klášter v Plasích a stopa Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Zámek Kynžvart jako sídlo rodiny Metternichů. Chebský hrad a hradní kaple z časů štaufské vlády, nebo připomínka tragického konce generalissima Valdštejna v Pachelbelovském domě. Setkávání a vycházka krajinou, která v sobě nese stopy mnohasetletého přetváření a také jizvy násilného, okamžitého zpřetrhání všech původních vazeb. Výšlap na Bismarckovu rozhlednu, nebo na rozhlednu v Krásně. V neposlední řadě prohlídka klíče k Českému království – města Lokte a v Bečově nad Teplou objev ojedinělé památky na našem území relikviáře sv. Maura.

Počasí bylo výpravě nakloněno, zázemí výpravy bylo na odpovídající úrovni, také členstvo výpravy dokázalo své chování udržovat na odpovídající úrovni a vedení výpravy bylo po jejím skončení spokojeno. Takže nakonec vše dobře dopadlo.