Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola letos vstupuje do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Je to projekt založený před 60 lety manželem britské královny princem Philipem na podporu osobnostního růstu mladých lidí. Od té doby se program rozšířil do 140 zemí na všech kontinentech. Co vám tato cena nabízí?

V programu si mladí lidé stanovují výzvy v několika oblastech:

  • Dobrovolnictví
  • Talent
  • Sport
  • Dobrodružná expedice

Po splnění svých osobních cílů získáte na celostátní slavnostní ceremonii symbolický odznak vévody z Edinburghu a můžete v programu pokračovat na vyšší úrovni, především však uděláte něco sami pro sebe a svět kolem! V rámci programu se vám také otevírají možnosti zúčastnit se mezinárodních setkání, poznat zajímavé lidi, kterým stejně jako vám stojí za to o něco usilovat.

Zájemci o účast v programu se mohou hlásit v kabinetě češtiny u profesorů  Beránka a Housky.

V pátek 16. 10. od 13.15 hod. rovněž proběhne v tělocvičně sousední ZŠ motivační beseda s ambasadorem projektu. Akce je určena primárně pro 1. a 2. ročníky, nicméně zájemci o besedu z ostatních ročníků mohou do středy 14. 10. požádat o účast u zmíněných profesorů.


GO! 1.B

Pozdě, ale přece! Sam Mclean píše o adaptačním soustředění prváků:

Začalo to tak, že jsme se sešli na Smíchovském nádraží. Netrvalo to dlouho a dojeli jsme do Srbska u Berouna. Na hotelu jsme se rychle zabydleli a ještě ten den jsme hráli seznamovací hry.

Našimi instruktory byli Honza a Julie, kuchařka se jmenovala Jarka. Jo, a taky tam byl náš třídní učitel Beránek. Na večer jsme si uspořádali ethno večeři. Všichni přinesli svá rodinná jídla. Hodně spolužáků uvařilo své vlastní jídlo. Bylo to fajn.

Druhý den byl celodenní výlet. Byli zvoleni mapovodiči (jako já) a ti vedli skupinu. Vedoucí sice vyhrožovali, že když se ztratíme, půjdeme zpátky na trasu a bude to zacházka, to se ale naštěstí nestalo. Celý den jsme šli v duchu pohádky, která se průběžně četla. Došli jsme až do Svatého Jana pod Skalou. Těsně předtím jsme se zastavili a povídali jsme si o různých filozofických nebo osobních otázkách. Tam se Jarce při jedné otázce hrozně v kontextu zalíbil Tarzan, dodnes se o tom bavíme. Pak se taky někdo vykoupal v Berounce (včetně mě) a večeře byla v místním hostinci.

Třetí den byl hlavně shrnutí těch dvou ostatních. Byl to taky den z části věnovaný výměně účtů na sociálních sítích. Zpáteční cesta byla bezproblémová a v Praze jsme se díky povídání ocitli velmi rychle. Díky za ten kurz a díky všem instruktorům, kteří si na nás udělali čas.

Váša: Myslím, že GO kurz splnil svůj účel. Nejdřív jsem tomu nechtěl věřit, ale vytvořil z nás bezva partu. Bylo to hezkýJ


Den smíření

Zraky veškerého studenstva i učitelstva se v posledních dvou týdnech s obavami a zároveň i se skrytou nadějí upíraly k mírovým rozhovorům probíhajícím za přísných bezpečnostních opatření v kuloárech Gymnázia Evolution Jižní Město. Válečná situace již byla neudržitelná, to si dobře uvědomovaly obě strany konfliktu, ale přesto trvalo dlouho, než hlavní vyjednavači – ředitel Tomáš Mikeska za učitele a předseda studentské rady Marek Pohanka za studenty – byli vůbec ochotni zasednout k jednacímu stolu.

Již dříve bylo několikrát jednostranně vyhlášeno dočasné příměří a klid zbraní, ale pokaždé bylo z jedné či druhé strany porušeno, a tak konflikt a vzájemná nedůvěra eskalovaly. Nebyla to jen vina bojujících stran, neboť skrytě do konfliktu se svými materiálními zájmy zasahovaly zbrojařské koncerny typu Cermatu a ani na vysoké půdě Ministerstva školství, prostoupeného řadou navzájem soupeřících frakcí, se mírové úsilí v podobě „zrušit alespoň na chvíli školu“ podpory nedočkalo.

Nakonec se stalo to, čemu snad již nikdo nevěřil. Dne 8. 10. 2015 byla podepsána dohoda o vyhlášení Dne smíření, na němž by se každoročně probíraly závažné problémy mezi učiteli a studenty, tajně se sdělovalo „kdo s kým“ a hlavně srdečně hodovalo ze zásob doma připravených.

Díky tomuto nečekanému úspěchu se Tomáš Mikeska a Marek Pohanka stali žhavými kandidáty na letošní cenu Zlatý Terer v oblasti mírového úsilí.

Letošní Den smíření připadl na odpoledne ve čtvrtek 15. října. Začne krátce po 14:00 hodin a potrvá asi do 15:30 hodin. Pokud nebude pršet, na zahradě vzplane táborák (buřty s sebou!), pokud bude nepříznivo, bude se korzovati po salonech, kuloárech a budoárech školy, která jest pro toto odpoledne celá vyhlášena demilitarizovanou zónou.

Očekáváme všechny studenty a učitele!

Pokud přinesete něco k ochutnání, bude to skvělé. Pokud si na odpoledne připravíte nějakou akci (happening ap.) bude to ještě lepší.


Den otevřených dveří

jako každý rok i letos pořádáme den otevřených dveří. V úterý 13. října od 17:00 si můžete prohlédnout prostory školy a zeptat se na věci, které Vás zajímají ředitele školy. Pokud budete mít času více, přijďte již od 14:30 na přednášku o antických Pompejích.

Další dny otevřených dveří 10. a 25. listopadu, 16. ledna a 13. Února.

Na všechny zájemce o studium se těšíme.


Odpoledne věnované uprchlictví (z Mexika)

Zveme studenty, rodiče i zájemce z řad veřejnosti na odpoledne věnované tématům uprchlictví a Mexiku. V pondělí 12. 10. přivítáme o půl třetí v učebně 1.B Kateřinu Dederovou z neziskové organizace SIMI zabývající se pomocí utečencům v ČR.  Po debatě věnované aktuální situaci nám představí svůj osobní příběh uprchlíka pan José Luiz Paz z Mexika. Následovat bude společná diskuze a rovněž ochutnávka mexických specialit, máme se tedy určitě na co těšit!