Olympiáda ve španělském jazyce

V úterý 19. března jsme u nás ve škole ve spolupráci s DDM Praha 4 již po čtvrté organizovali krajské kolo olympiády ve španělském jazyce pro Prahu a střední Čechy. Sešlo se více než 40 účastníků, kteří byli rozděleni podle úrovně jazykových dovedností do tří kategorií.… více


HAMBURK

Na začátku dubna se sedm studentů GEVO Jižní Město a 16 studentů GEVO Sázavská vydalo na výměnný pobyt do německého Hamburku. Našimi partnery byli studenti z gymnázia Blankenese, v jedné z nejhezčích čtvrtí města.… více


Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 9.4. Od 17:00 do 18:00 proběhnou po domluvě individuální konzultace (email s odkazem na zapisování bude zaslán během pátku). Od 18:00 do 18:45 proběhne setkání s třídními učiteli. Od 18:45 do 20:00 je dále možné individuálně navštěvovat jednotlivé učitele. … více


Workshop o migraci

Ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci proběhl na naší škole workshop o problematice migrace. Součástí akce byli hosté paní Zvjezdana z bývalé Jugoslávie a pan Aslam z Pákistánu. Naši studenti tak měli jedinečnou možnost získat nové úhly pohledů v této, v poslední době tolik diskutované, problematice.


Dějepisná soutěž gymnázií 2019

Ve středu 27. března vyrazil tříčlenný tým studentů pátého ročníku na další kolo největší historické soutěže Československa – ano, čtete správně, protože soutěž probíhá v České i Slovenské republice. Celkem více než 250 škol se účastní krajských kol, kdy letos je tématem Československo v letech 1978 – 1992. … více