DEN cup 2020 je za námi

S radostí oznamujeme, že letošní DEN cup již zná své vítězky. Svou školu znají nejlépe Hana Prosová a Františka Vařeková z 5.A. Děvčatům ještě jednou gratulujeme, protože v sérii velmi záludných otázek správně zodpověděly 11 otázek ze 16 a navštívily všechna stanoviště. Jejich jména jsou již zapsána na podstavci putovního poháru DEN cupu, který je k vidění

… víceVýuka v týdnu od 15. června

V pondělí 15. června začíná ústní část maturit. Přejeme všem studentům posledního ročníku, ať jim to vyjde. Pro ostatní třídy máme opět připravenou kombinovanou formu výuky online a nabídka venkovních aktivit. I když v poněkud omezené míře, protože naší prioritou je zabezpečení řádného průběhu závěrečných zkoušek.

… více