Vážení rodiče,

s ohledem na vývoj situace v České republice očekáváme dlouhodobější uzavření škol.

Pro studenty jsme připravili systém on-line vzdělávání – dálkové studium, který na nutnou dobu nahradí výuku ve škole.

Pro komunikaci se studenty používáme primárně školní e-mail (jmeno.prijmeni@gevo.cz – shodně pro učitele i studenty), úložný systém SIS a pro on-line konference se skupinou či celou třídou jsme z řady možností vybrali Google Meet.

Oznámení GEVO