V době od 11. do 13. března probíhá výuka ve speciálním režimu. Studenti jsou doma i učitelé mohou dle nařízení generální ředitelky pracovat též z domova. Třídní učitelé zaslali maily rodičům.  Pokyny k výuce obdrželi přímo studenti. V obecné rovině platí toto:

6.ABIB postupují dle pokynů jednotlivých učitelů a připravují se na maturitní zkoušky. Využívají všech platforem pro podporu studentů.

5.AB studenti pracují na ročníkové práci. Jsou ve spojení s jednotlivými vedoucími prací. Postupují a dokončují práci dle pokynů k ročníkové práci dostupné na SISu

5.IB pracuje v domácích podmínkách na plnění úkolů, které dostává od jednotlivých učitelů

4.AB připravuje se na malou maturitu, učitelé matematiky, angličtiny, českého jazyka a příslušných bloků zasílají materiály k opakování, doplnění učiva.

3.AB projektová práce zadané angličtináři

2.AB projektová práce zadaná skupinou čeština/základy společenských věd

1.AB práce zadané španělštináři, němčináři a francouzštináři

1.C matematický projekt koordinují matematikáři