Adaptační kurz 2.B v Trpoměchách byl opravdu povedenou akcí. Studenti zažili noční bojovou hru, do které se podařilo zapojit i místní. Jedním z vrcholů akce byla návštěva Natálie Kopperové, která je se svými psími miláčky mistryní světa. Ukázka práce se psy byla velmi zajímavá a studenti tak pronikali zcela do nového oboru. Zájemci si vyzkoušeli, že pracovat s mistry světa je velmi zábavné. Poděkování patří celému týmu, který se už po několikáté o nás výborně postaral.