Těsně před koncem školního roku jsme měli společný online závěr výuky. Při společném vysílání každá třída připravila svůj střípek ke koronavirové krizi. Někdo šlo o krátké dramatické vystoupení, někde jsme sledovali videa, co studenti natočili, zahráli jsme si společně Kahoot na znalosti o jednotlivých učitelích. Jako ukázku přinášíme básničku, která také zazněla během přímého přenosu.

Marija Ljuboja 3.B
V časech kdy smrtelný virus škodí lidstvu

škola se ocitá v prostředí meetů
a přes to, že dnes je moderní doba
technologie pořád dokáží být zloba.
S úmyslem učinění dobrého skutku
otevřu e-mail a těžce polknu,
když spatřím dvě pozvánky-no to je ďas
na dva meety odehrávající se ve stejný čas.
Dvě pozvánky na stejný předmět ve stejnou dobu
však jeden na meetu a druhý na zoomu.
Těžké rozhodnutí, které je jen na mně
dnes navždy určí na čí stojím straně.
Bude to zoom nebo meet?
z nejistoty začnu klít.
Tak s vybraným slovníkem a těžkým povzdechnutím,
kliknu na meet a emočně se zhroutím,
když nikdo kromě mě na hodině není.
Řeknu si: to snad není pravda, to je zlé snění.
Pocit selhání zcela zaplní mé tělo,
když v tom si uvědomím co dělat by se mělo.
Úzkost rázem opustí mě zas
když přes telefon uslyším přenádherný hlas
patřící mé kamarádce.
Která mi laskavě poradí stručně a krátce
at radši zapnu zoom.
Moje radost by roztančila celičký dům,
protože nyní už vím že druhý e-mail ukrývá pravdu.
Nyní už k hodině najdu cestu snadno.