Z důvodu mateřské dovolené dochází k výměně v učitelském sboru. Anna Grayston v minulém týdnu přerušila přímé působení na naší škole. Jako náhradu vítáme Dunstana Clarka. Přejeme všem, ať se daří v mateřských i školních povinnostech.