V  pondělí 15.ledna se naše třída 3.B sešla ve vestibulu stanice metra Staroměstská a v doprovodu vyučující literatury M. Klučinové a třídní profesorky K.Borýskové se vypravila na objednanou komentovanou prohlídku Klementina.Vzhledem k tomu, že někteří z nás si teprve hledají
cestu k četbě a mnozí měli dojem, že přečíst šest knih za rok je hodně, rozhodla se češtinářka ukázat nám, jak nepatrný zlomek z celkového knižního fondu Klementina těchto pár doporučených knih tvoří. (Pro koho by toho v Klementinu bylo ke čtení moc, může prý začít v Městské knihovně, kolem níž jsme šli.) Měli jsme štěstí na výbornou paní průvodkyni a dozvěděli se mnoho zajímavého  o historii i současnosti této bývalé jezuitské koleje a osobnostech s ní spojených. Mohli jsme si v klidu prohlédnout interiéry – nahlédli jsme do Zrcadlové kaple, Barokní knihovny s nádhernou výzdobou a mnoha historicky cennými glóby a hodinami, v předsálí se potom někteří latiníci pokoušeli číst z vystavené faksimile Vyšehradského kodexu. Zastavili jsme se rovněž v Meridiánové síni, která dříve sloužila k určování poledne, a pozorně vyslechli k tomu zaměřený výklad. Poté jsme po mnoha příkrých schodech vystoupali až na ochoz Astronomické věže, odkud se nám naskytl úžasný pohled     na Prahu – jak dokládají zde pořízené  fotografie.

Následně  jsme se vydali přes Karlův most na Malostranské náměstí a prohlédli si interiéry nádherného barokního chrámu sv. Mikuláše. Zde jsme byli seznámeni s prvním autorem generace májovců Jakubem Arbesem a z výkladu jsme se dozvěděli o souvislostech mezi zde vystaveným obrazem  sv. Xaveria a stejnojmenným autorovým romanetem. Odtud jsme se vydali  vzhůru Nerudovou  ulicí k domu U Dvou slunců, kde dlouhá léta žil a tvořil Jan Neruda a kam zasadil příběhy lidiček ze svých Povídek malostranských. Snažili jsme se rychlou chůzí do kopce trochu zahřát, takže jsme dům nejprve přešli. J Další zastavení nás čekalo na Újezdě, kde jsme měli za úkol najít pamětní desku na rodném domě K.H.Máchy; po chvilce hledání se nám to povedlo. Ještě jsme si dovolili malou odbočku-byli jsme se podívat na Pražské Jezulátko v kostele Panny Marie Vítězné- a poté už jsme se rádi ohřáli v tramvaji, která nás zavezla na Karlovo náměstí.

Zde jsme stanuli před domem, v němž  psal svá díla K.H.Mácha a povšimli si i pamětní desky na domě U Kamenného stolu, v němž žila K.Světlá. Postupně jsme stanuli na místech připomínajících autory generace, jež se k odkazu romantického básníka hlásila, dozvěděli se řadu zajímavostí z jejich života a byla nám představena i jejich stěžejní díla. Vyfotografovali jsme se u pomníku Vítězslava Hálka a vycházku zakončili před bustou Karoliny Světlé, o jejíž korespondenci s Nerudou jsme do té doby neměli tušení. Arbesovo náměstí na Smíchově jsme sice s ohledem na mrazivé počasí už vynechali, ale autora si budeme pamatovat jako toho, kdo rozluštil Máchovy šifrované deníky…

Miroslava Klučinová