Agáta Tvrdíková z 1.C se zúčastnila celorepublikové soutěže, která je zaměřena na všeobecný přehled v oblasti společenských témat. Agáta uspěla v obou kolech soutěže a stala se jednou z 25 členů Akademie mladých občanů.


Jedná se o celistvý soutěžně-vzdělávací projekt, který usiluje o zlepšení kritického smýšlení, snaží se motivovat mladé lidi k vyššímu zájmu o veřejné dění a nabízí jim možnost zajímavých setkání s významnými osobnostmi z řad aktivních politiků, špičkových akademiků, se zástupci médií, ale také s odborníky na urbanismus, fake news nebo třeba s youtubery,  aby studenti získali co možná nejširší pohled na řešená společenská témata.  Akademie pod sebou sdružuje tři dílčí projekty – Municipalita, Region, Republika, z nichž každý se věnuje určité úrovni veřejného prostoru a dění v něm a pokrývá pro ni relevantní témata.

AMOB je připravována ve spolupráci Politologickým klubem při Univerzitě Palackého.  Partnerskými univerzitními pracovišti jsou  Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut veřejné správy při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Spolupráce s těmito vysokými školami přináší projektu především odborný dohled a vyšší kvalitu, atraktivnější program pro účastníky a možnost seznámit se velmi blízce s univerzitním prostředím, což může studentům značně usnadnit jejich budoucí kariérní a akademické směřování.

Kamila Borýsková