I letos se studenti naší školy zapojili do projektu Maraton psaní dopisů, který pomáhá zlepšit osudy lidí trpících bezprávím. Letos studenti odeslali okolo 40 dopisů v dobré víře, že pomůžou udělat svět zas o maličko lepším.