V úterý 16. ledna se třída 2.B sešla ve vestibulu stanice metra Staroměstská a se svou vyučující  literatury M. Klučinovou se vydala po stopách baroka, o němž se nyní budeme učit.

Vycházku jsme zahájili komentovanou prohlídkou Klementina. Dozvěděli jsme se o historii  i současnosti této bývalé jezuitské koleje a osobnostech s ní spojených.
Zaujaly nás portréty známých astronomů a vystavené přístroje, jež ve své době používali ke svým měřením. Mohli jsme si v klidu prohlédnout interiéry – nahlédli jsme do Zrcadlové kaple, Barokní knihovny s nádhernou výzdobou a mnoha historicky cennými glóby a hodinami, v předsálí jsme byli upozorněni na knihy, o nichž jsme se na hodinách DLI učili- je zde vystavena faksimile Vyšehradského kodexu, ve vitríně pak např. Kosmova Kronika česká. Zastavili jsme se rovněž v Meridiánové síni, která dříve sloužila k určování poledne, a po upozornění průvodce si všimli malého paprsku světla dopadajícího do místnosti.  Poté jsme po dřevěných příkrých schodech vystoupali až na ochoz Astronomické věže, odkud se nám naskytl úžasný pohled na Prahu, a dle nabízené legendy jsme se snažili identifikovat známé pražské stavby. Nemohla chybět ani fotodokumentace a pořízení selfie. Následně  jsme se vydali přes Karlův most a měli si povšimnout barokních soch, ale naši pozornost poněkud odvedl hustý déšť, který nás právě na mostě zastihl. Statečně jsme došli  na Malostranské náměstí a ukryli se v chrámu sv. Mikuláše; zde jsme si prohlédli  interiéry a nádhernou ohromující výzdobu této perly pražského baroka.  Ohromily nás stěny pokryté umělým mramorem, zlacené sochy  a nástropní fresky od významných barokních malířů. Byli jsme upozorněni na umělce s chrámem spojené-architekty, malíře, sochaře, prohlédli jsme si některé sochy a obrazy a povšimli si monumentálních varhan, na něž zde hrál slavný W.A.Mozart.

Zájemci, kteří nebyli úplně promočení, mohli ještě zavítat na Újezd do kostela Panny Marie Vítězné a podívat se na Pražské Jezulátko. Poté už nás paní profesorka s ohledem na počasí a následný lyžařský kurz poslala domů, abychom se ohřáli, usušili a exkurzi absolvovali bez následných zdravotních komplikací.

 

Miroslava Klučinová