13. března 2018 zařadila International Baccalaureate Organization (IBO) Gymnázium Evolution do sítě škol oprávněných poskytovat svým studentům IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou.

Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli této certifikace a že společně s dalšími školami podobného typu můžeme spoluvytvářet a pomáhat rozvoji mladé generace. Před takřka 30 lety byla naše škola založena s velmi podobným viděním světa vzdělávání jako nabizí IBO. Je to důraz na studenta, na jeho podporu a rozvoj. Vytváření kvalitních podmínek pro kvalitní vzdělávání. Učení vidíme jako celoživotní a nikdy nekončící proces.

Chceme dát studentům dostatečný prostor pro rozhodování, zda do programu vstoupit nebo ne, a proto je u nás celé studium rozšířeno o předměty v anglickém jazyce. Studenti mají každý rok dělené hodiny podle úrovně jazyka v matematice, literatuře, přírodních a humanitních vědách a umění. Společně s hodinami anglického jazyka se hodinová dotace anglického jazyka pohybuje mezi 8 až 10 hodinami za týden. I přes velké množství hodin v anglickém jazyce nejsme mezinárodní školou, jsme českou školou s mezinárodním programem. Věříme, že náš přístup nabízí to nejlepší z obou koncepcí vzdělávání – tradice střední Evropy s důrazem na obsáhlé znalosti o světě kolem nás a anglosaský model zaměřený na důkladné znalosti a dovednosti v konkrétních případech a dílčích studiích.

Naše gymnázium nabízí program IB pro nejstarší středoškolské studenty – IB DP. Jde o dvouleté studium zakončené serií zkoušek písemné povahy. Tato maturitní zkouška je uznávána velkým množstvím zahraničních univerzit a v některých případech nahrazuje i přijímací zkoušky na univerzity.

Studenti si v programu vybírají z předmětů, které škola nabízí. Tři předměty studují na standartní úrovni a tři předměty na rozšířené úrovni. Kromě samotných předmětů studenti mají povinně zařazeny i další předměty jako je teorie vědění (TOK) a rozvojový program zaměřený na seberozvíjení a dobrovolnictví (CAS) a další. Naše škola také nabízí studentům studovat v českém jazyce po celou dobu studia a přidat si  v angličtině pouze vybrané předměty z IB DP. Po úspěšném absolvování obdrží studenti maturitní vysvědčení a certifákt IB DP z daného předmětu. Celý program zaštiťuje a řídí pověřený koordinátor IB DP studia Tomáš Vávra.

Pro studenty a jejich rodiče z nižších ročníků čtyřletého a šestiletého studia pořádáme v průběhu studia několik debat a přednášek, kde celý program podrobně představujeme. Přibližně půl roku před vstupem do IB DP vedeme jednotlivé konzultace s vážnými zájemci a jejich rodiči ohledně správného výběru předmětů. Studenti, kteří nemají o IB DP program zájem, zůstavají dál ve svých třídách a připravují se na českou maturitu a další studium na vysokých školách.

Ve školním roce 2020/21 studenti studují mimo jiné tyto předměty – matematika, fyzika, chemie, biologie, byznys, historie, umění, film, anglický, neměcký, španělský a český jazyk. Tématické plány jsou jednotné pro všechny IB školy a obsah učiva je poněkud jiný než v českých předmětech tohoto názvu. S přesnou podobou jednotlivých předmětů jsou zájemci dopředu seznámeni.

Ve školním roce 2019/20 absolvovala celý studijní program úspěšně první trojice studentek. Ve školním roce 2020/21 studuje v IB programu v obou třídách dohromady přibližně 40 studentů. V letošním školním roce nejsou stanoveny žádné speciální zkoušky pro vstup do tohoto programu. Nejsou vybírány ani žádné speciální poplatky za toto studium. Školné zůstavá stejné jako při studium v české větvi. Školné však nezahruje sérii závěrečných zkoušek, které se platí přímo IBO, v roce 2021 je to přibližně 530 EUR.

IB DP obecně není v České republice rovnocenný českému maturitnímu vysvědčení (na rozdíl např. od Slovenska, kde je rovnocenné slovenské maturitě). Školský zákon ovšem umožňuje pro GEVO a několik málo středních škol působících na území ČR udělit výjimku. Pokud student získá IB Diploma a složí státní maturitní zkoušku pouze z českého jazyka a literatury (CERMAT) je tento výsledek považován za rovnocenný českému maturitnímu vysvědčení. Absolventi IB DP z naší školy tak mají dveře otevřené ke studiu v zahraničí i v České republice.

Na dni otevřených dveří pravidělně tento program představujeme. Pro obecné informace o programu využijte stránky organizace, které jsou uvedeny na konci stránky. Pro konkrétní dotazy ohledně vstupu a organizaci programu IB DP na naší škole se obratťe na Tomáše Vávru tomas.vavra@gevo.cz

Z dopisu paní Sivy Kumari, generální ředitelky IBO citujeme:

Jako IB světová škola nabízející IB Diploma Programme jste součástí globálního společenství škol, které se zavazují vést mladé lidi k tomu, aby nejen rozvíjeli své vědomosti, ale také aby nebyli lhostejní ke svému okolí a zodpovědně přistupovali k utváření své vlastní budoucnosti a přispívali tím k harmoničtějšímu a klidnějšímu světu. Vážíme si toho, že vaši pedagogové, administrátoři, studenti i jejich rodiny aktivně přistupují k realizaci Diploma Programme. Pozitivní výsledky se ve vaší komunitě projeví, jakmile se z vašich studentů stanou úspěšní absolventi IB programu a začnou se podílet na zlepšování sociálních, kulturních i ekonomických vztahů nejen na místní, ale i na národní a možná i mezinárodní úrovni.

Webové odkazy:
www.ibo.org
www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/ibaem/g/gymnazium-evolution-s.r.o/

IB certifikát