Vážení rodiče studentů budoucích 1. ročníků,

zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční v úterý 12. 6. 2018 od 17.00 hod. pro čtyřleté  a od 18.00 hod. pro šestileté studium. Před začátkem schůzky si prosím v kanceláři školy vyzvedněte rozhodnutí o přijetí a smlouvu o studiu spolu s platebními údaji na úhradu školného na 1. pololetí 2018/19.

Současně zveme studenty budoucích prvních ročníků na písemný rozřazovací test z anglického jazyka, který se uskuteční také  12. 6. 2018 od 17.00 hod. pro čtyřleté a od 18.00 hod. pro šestileté studium. Test bude trvat přibližně 60-120 min, s sebou si studenti vezmou pouze psací potřeby.