Vážení rodiče,

podle harmonogramu a prováděcí vyhlášky, kterou MŠMT vydalo k přijímacímu řízení, se přijímací zkoušky uskuteční v první polovině června. Všechny důležité informace a podrobnosti k průběhu a organizaci přijímacího řízení ve škole Vám zašleme v pozvánce, kterou budeme rozesílat v nejbližších dnech.

Na čtyřleté studium proběhne školní část v termínech 3. 6. a 5. 6. 2020 (středa a pátek) a šestileté studium 4. 6. a 5. 6. 2020 (čtvrtek a pátek). Vyhláška stanovuje, že uchazeči skládají školní zkoušky v prvním termínu ve škole, kterou uvedli na prvním místě, ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na druhém místě. Následovat bude jeden společný termín státní jednotné přijímací zkoušky, a to pro čtyřleté studium 8. 6. 2020 (pondělí) a šestileté studium 9. 6. 2020 (úterý). Uchazeč přijde skládat tuto zkoušku na školu, kterou na přihlášce uvedl na prvním místě.

V této nestandardní době také MŠMT rozhodlo o navýšení času – délky trvání testu. Test z českého jazyka a literatury bude trvat 70 minut (navýšení o 10 minut), test z matematiku bude trvat 85 minut (navýšení o 15 minut). Uchazeči s posudkem s pedagogických poraden budou mít dle příslušného doporučení další navýšený čas.

Další významnou změnou je, že neúspěšný uchazeč nebude moct podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Institut odvolání se nahrazuje možností podat žádost o nové rozhodnutí, o které rozhoduje ředitel školy.

zvlastni_pravidla_PZ_FIN (1)