Covidová doba loni každoroční historické exkurzi nepřála, tak jsme letos vyrazili se dvěma třídami čtyřletého studia. Děkujeme za článek Albertu Horáčkovi:

Ve dnech 20.–22. září 2021 se uskutečnila historická exkurze za účasti tříd II. C, III. C a Martina Formánka, Ladislava Merty a Lenky Kopkové. Během třídenní cesty západními Čechami jsme navštívili porcelánku Thun 1794, město i hrad Loket, kde jsme – nutno podotknout, že zcela spontánně – uskutečnili měření hloubky hradní studně s využitím fyzikálních znalostí Lenky Kopkové. Dále jsme pokračovali na poutní místo Maria Loreto, kde se odrazili dějiny zejména druhé poloviny 20. století. Místo, zásadně zasažené odsunem německého obyvatelstva, následně nacházející se v hraničním pásmu na dohled od roty pohraniční stráže, po roce 1989 pak odrážející i česko-německé vyrovnání. Opraveno bylo za peníze Němce, jenž byl zdejší patronce vděčný za záchranu u Stalingradu, kde jako voják Wermachtu bojoval.

Druhý den jsme prošli město Cheb, navštívili i tamější hrad a zamířili do rezervace Soos. Po cestě se ještě zastavili u památníku obětí železné opony. V národní přírodní rezervaci Soos jsme ochutnali Císařský pramen a následně se zaměřili na zdejší mofetu. Ověřili jsme dráždivé účinky koncentrovaného oxidu uhličitého na nosní sliznici a s Ladislavem Mertou probrali možnosti sebevraždy oxidem uhličitým. Dospěli jsme k závěru, že v takovém případě by bylo příčinou udušení, nikoliv otrava. Zastavili jsme se také ve Františkových Lázních, od ochutnání zdejších pramenů jsme však po předchozím upozornění na jejich prosíravost upustili.

Ve středu jsme cestou po Prahy zastavili v Plasích, kde jsme jednak navštívili klášter, v němž stopu výrazně zanechal architekt Jan Blažej Santini Aichl, jednak Centrum stavitelského dědictví, kde jsme mohli poznat, jak pracuje historik při rekonstrukci stavebního objektu a co vše nám objekt může prozradit o své historii.

V průběhu celé exkurze nám poskytoval odborný výklad Martin Formánek, k čemuž  využíval i palubního rozhlasu, provázela nás také soutěž O zlatou hlavičku historické exkurze uspořádaná Ladislavem Mertou.