Uplynulý rok byl velmi specifický. Snad tolikrát jsme neslyšeli z tolika úst sdělení, že duševní zdraví a jeho uchování je velmi důležité. V minulosti jsme měli pocit, že se hodně mluvilo fyzickém zdraví, ale duševní zdraví bylo jakousi Popelkou. Nyní tomu tak není.

Před několika lety jsme napsali, nastudovali a zahráli muzikálové představení Židle v kruhu, kde jsme se duševním zdravím hodně zabývali. Z muzikálu vznikla i informační a mediální kampaň  na podpor duševního zdraví „Dávám židli do kruhu“, kterou podpořilo velké množstí známých i méně známých lidí. Do akce se zapojily i celé firmy. Fotky, které v rámci kampaně vznikly, můžete dohledat pod hashtagem #davamzidlidokruhu na sociálních sítích. Z peněz, které jsme získali, již několik financujeme aktivity a nápady mladých lidí po celé republice, aby i oni se zapojili a udělali vlastní akce na podporu duševního zdraví, případně destigmatizace duševního onemocnění.

Nyní vyhlašujeme další kolo grantového řízení pro rok 2021. Žádosti o granty je třeba podat do 31. března a výsledky vyhlásíme do 30. dubna tohoto roku. Samotná podpořená aktivita musí proběhnout do konce března 2022. Předpokládaná celková výše finančních prostředků určená pro toto kolo je 50 000 Kč.

Níže najdete formuláře ve formátu pdf a docx. Kdyby jste měli jakýkoliv dotaz, pište na zidle@gevo.cz

P.S. Samotné stránky kampaně davamzidlidokruhu.cz budou v následujících týdnech aktualitzovány.

Židle-pomáhá-2021

Židle-pomáhá-2021