Studijní volno 23. dubna

Na 23. dubna přichází 2. studijní volno tohoto školního roku. Učitelé jsou na celodenním vzděláváním. Do školy se po Velikonocích vracíme až ve středu.  Ať to jsou to svátky, kde oceníte duchovní rozměr. Ten pohanský jistě přijde sám. Hezké Velikonoce všem.Terénní cvičení v Milíčovském lese

Během pátečního sychravého dne si naši studenti vyzkoušeli terénní cvičení v Milíčovském lese a jeho blízkém okolí. Cílem projektu bylo komplexní poznání krajiny v těsné blízkosti naší školy a aplikování naučené látky v praxi. Mezi aktivitami nechybělo například měření průtoku Botičského potoka či pozorování kůrovce.