Je za námi další školní rok, který byl snad ještě podivnější než ten loňský. V pátek zaslal ředitel školy Tomáš Mikeska rodičům letošní poslední informační mail. Součástí tohoto mailu je i krátký dotazník zaměřený na vzájmenou komunikaci školy a rodičů a hodnocní letošního roku. Děkujeme všem, co již dotazník vyplnili, prosíme ještě další rodiče o jeho vyplnění. Poznatky i z tohoto dotazníku využijeme při reflexi proběhlého roku a plánování do budoucna.