Jak to viděl Jáchym Löwenhöffer

23.6. 2020 proběhl druhý ročník, letos již tedy tradičního, orientačního běhu dvojic DEN Cup. Letos s podtitulem “znáš svou školu?”. Sešlo se osmnáct dvojic z čehož dvě byly čistě profesorské*. Orientační běh se po vzoru minulých let běžel v Milíčovském lese. Tam na soutěžící čekalo šestnáct kontrol s otázkami všeho druhu.


Letošní specialitou byl úkol který na soutěžící čekal ještě před vyběhnutím.
Jeden z instruktážních materiálů totiž závodníky úkoloval velmi netradičním úkolem. Celá dvojice se měla vyfotit s logem školy, vyjádřit voje emoce ke škole a foto před začátkem závodu zaslat organizátorům. Tato úloha byla sice “jen” za jeden bod, ovšem ve výsledku býval jeden bod rozhodující. Celkové umístění bylo tedy velmi těsné. Čas rozhodoval o umístění ve většině případů. Vítězkami se staly Hana Prosová a Františka Vařeková s jedenácti správnými odpověďmi. Na druhém místě se jen o pár minut umístily Lucie Krausová a Molly Emmett. Nejrychlejší byli Hozna Vacek s Lukášem Pánkem. Tato dvojice se všemi kontrolami a deseti správnými odpověďmi vrátila v neskutečném čase 58 minut
a 51 sekund. Blahopřejeme všem jakkoliv umístěným.

*máme za to, že byla pouze jedna učitelská dvojice (poznámka redakce)