Ve čtvrtek 7.11. jsme se se studenty pátého ročníku účastnili akce nesoucí název Den češtiny. Tato událost se konala v Kampusu Hybernská FFUK. Program jsme v 9:15 zahájili prezentací paní Gabriely Baumgartnerové, metodičky pro český jazyk a literaturu CZVV, na téma Vzorník maturitních úloh z češtiny. Přednášku doprovázely malé komplikace, protože přednášející nebyla připravena na studenty, ale na posluchače z řad učitelů. Následující prezentace od 10:30 upoutala moji pozornost nejvíce. František Trojan nám skvěle odprezentoval Hrozbu jménem fake news a jak jí čelit. Přednáška byla stručná, svižná a určitě jsem si z ní odnesla nejvíce. Ve 12:15 nás čekala poslední přednáška, která byla opět o něco slabší. Petra Poukarová nám ve své přednášce na téma Vidíš, takhle skutečně mluvíme během pouhých 20 minut řekla něco o mluveném jazyce a jeho zkoumání. Byla ale velmi stručná a možná až moc uspěchaná. Akci hodnotím jako zdařilou, program byl pestrý, ale jistě je do příštích let co zlepšovat. Děkujeme profesorům, že nám umožnili se tohoto programu účastnit.

T. Hájková, 5.A