Nošení roušek a přerušení prezenční výuky ve třídách 3.AB

Od úterý 8. září nařizujeme nošení roušek ve vnitřních prostorách školy. Dbejme na zvýšené dodržování základních hygienických pravidel

Dle nařízení krajské hygienické stanice (KHS) přecházíme ve třídách 3.AB na online výuky. Oficiální informace k nastávající výuce, její podobě a délce zašleme zítra dopoledne, jakmile budeme mít upřesňující informace od KHS.

 


Úvodní adaptační kurzy

I přes komplikovanou hygienickou situaci nám začaly úvodní adaptační kurzy GO! Studenti dodržují speciální nařízení, ale ani ty nedokáží zabránit tomu, abychom se navzájem dokázali lépe poznat. Na kurzy odjeli studenti ze tříd 1.ABC i nově vytvoření 1.IB. Ve středu navštívili kurzy ředitel školy Tomáš Mikeska se svým zástupcem Matějem Bížou, aby usedli do horkého … více


Projekt GEVOLON III

Od 1. 9. 2020 probíhá na Gymnáziu Evolution realizace projektu GEVOLON III (reg.č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002029). Hlavním cílem projektu je podpora inkluzivního prostředí školy. Aktivity projektu rozšíří podporu pro stávající a budoucí studenty s OMJ a to zejména prostřednictvím služeb dvojjazyčných školních asistentů. Projektové aktivity budou realizovány po dobu 28 měsíců až do 31. 12. 2022.

… více