Výuka v týdnu od 7. prosince

Od pondělí 7. prosince budou do školy prezenčně chodit všichni studenti z „B“ tříd. Velmi pravděpodobně i všichni studenti z čtyřletého programu a studenti z 1.IB. Tady ovšem ještě čekáme, zda Ministerstvo školství nebude upravovat maximální možný počet tříd ve škole.


Výuka v týdnu od 30. listopadu

Již tuto středu se do školy vrátili studenti 2.IB DP. Nyní v pondělí do školy přijdou studenti z tříd 1.A a 2.A. Vedení školy jim zaslalo detailnější informace ohledně výuky a pobytu ve škole na školní emailové adresy. Obecně upozorňujeme, že je neustále dbát ve zvýšené míře na hygienická pravidla – dezinfekce, roušky, rozestupy. Budeme ve třídách hodně větrat, buďte vhodně oblečení. Ostatní třídy zůstavájí doma a učí se dále podle upraveného rozvrhu pro distanční vzdělávání.

 


Schola Pragensis – setkání uchazečů o studium a studentů – online 26. a 27. 11.

Milí uchazeči o studium,

letos stejně jako jiné roky měl proběhnout veletrh středních škol Schola Pragensis 2020. Rozumí se, že za stávajících podmínek to není možné. Ale pořadatelé už od září pracovali na přesunutí Scholy do virtuálního prostoru. A my bychom vám – žákům 5., 7. a 9. tříd – rádi zprostředkovali možnost setkání s našimi studenty, tedy to, v čem byla tato akce z našeho pohledu nejzajímavější. … více


Třídní schůzky 24. listopadu

Všechny rodiče jsme kontaktovali přes e-mail, ale pokud by se někde ztratil, tak připomínáme dnešní třídní schůzky.  Dnes do 12:00 je možné se zapsat na individuální konzultace k jednotlivým učitelů. Zápis probíhá formou do sdílené tabulky. Od 17:00 běží Rada rodičů, kterou si svolává pan ředitel. Od 18:15 proběhne setkání tříd s třídním učitelem. Pozvání na tuto setkání zaslali třídní učitelé.