Výuka od 8. června

Máme před námi posledních 14 dní „klasické“ výuky. V nich budeme kombinovat online výuku s nabídkou venkovních akcí pro jednotlivé třídy. Vždy se jedná o akci jedné skupiny dětí. Na exkurzi je třeba dodržovat aktuální lékařská nařízení, s kterými studenty vždy seznámí učitel.

… více


Výuka v týdnu od 1. června

V týdnu od 1. do 5. června ve škole probíhají státní písemné maturitní zkoušky a školní kolo přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že na některé dny potřebujeme až 8 učitelů, abychom mohli tyto zkoušky zajistit, je upraven i rozvrh pro současné třídy. Od dalšího týden připravujeme i možnost společných aktivit mimo školu. Zatím zkoumáme, jaké přesné pokyny musíme dodržet pro jejich spuštění.

… více
Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče,

podle harmonogramu a prováděcí vyhlášky, kterou MŠMT vydalo k přijímacímu řízení, se přijímací zkoušky uskuteční v první polovině června. Všechny důležité informace a podrobnosti k průběhu a organizaci přijímacího řízení ve škole Vám zašleme v pozvánce, kterou budeme rozesílat v nejbližších dnech.

… více