V pátek 12. dubna naše třída 1. C navštívila Botanickou zahradu Univerzity Karlovy, kde pro nás byl připraven pracovní list, který byl udělán hravou formou. Rozdělili jsem se do dvou skupin, kdy jedna polovina pátrala po odpovědích venku a fotila se s vybranými stromy z pracovního listu, zatímco ti ostatní se dozvídali zajímavé věci o rostlinách z tropických a
subtropických oblastí uvnitř skleníku. Výlet, na kterém jsme byli, se nám líbil z více důvodů. Zahrada je obrovská, proto jsme se venku hodně prošli a získali tak mnoho nových vědomostí. Dozvěděli jsme se o existenci
různých druhů cykasů, jinanů i dalších jiných typů rostlin s neobvyklým systémem pro přežití, které bychom běžně nepotkali a pro oko jsou potěšením. Zaujalo nás i nezměrné množství druhů sukulentů a jejich zvláštních tvarů a uzpůsobení. Velmi nám vyhovovala možnost samostatně pracovat, jak ve venkovní části, tak i ve skleníku. Ocenili jsme, že jsme mohli vidět věci naživo, a ne jenom na obrázcích. Počasí nám sice nevyšlo a byla trochu zima, ale to nevadilo, protože jsme půlku výkladu měli ve skleníku, kde jsme se hezky ohřáli a něčemu novému jsme se naučili.
Dozvěděli jsme se nové informace o rostlinách a zároveň se i bavili. Bylo zajímavé vidět tak známé, ale v přírodě velmi vzácné druhy zblízka, a zároveň se dozvědět i o jiných druzích rostlin, které jsme dříve neznali. Bez přednášky nebo pracovních listů by to nebylo ono, neboť bychom si mnoha rostlin ani nevšimli. Exkurze do botanické zahrady se velice vydařila.
Studenti 1. C