Tento týden zkoušíme trochu jinou výuku v 2. ročníku šestiletého cyklu. Celý týden mají studenti zaměřený na jedno téma a to je „Člověk a životní prostředí“. Učitelé připravili několik 120 minutových bloků, kde se nahlíží na problematiku životního prostředí z různých stran. Studenti se rozdělili do tří skupina a každá skupina projde 10 výukovými bloky. Některé aktivity probíhají též v angličtině. V pátek, poslední den blokové výuky, studenti budou samostatně zpracovávat vybranou otázku a následně ji prezentovat svým spolužákům.  S velkým zájmem očekáváme, jak tento týden dopadne. Zda se stane pevnou součástí výuky, či zmizí v propadlišti dějin.